Skip links

ANBI TOELICHTING

Stichting JURA staat vanaf 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en sinds 2012 als een Culturele ANBI. Dit geeft de mogelijkheid om een gift aan de stichting in aftrek te brengen in de aangifte inkomsten belasting respectievelijk vennootschapsbelasting.

Aangifte inkomsten belasting / particulieren

Voor particulieren is het in de aangifte inkomstenbelasting mogelijk om giften aan een ANBI af te trekken als perosoonsgebonden aftrekpost. Deze giften zijn aftrekbaar indien en voor zover ze boven het drempelbedrag van het jaar waarin de gift wordt gedaan uitkomen. Naast het drempelbedrag is in de inkomstenbelasting tevens een plafond (maximum) van toepassing.

Omdat Stichting JURA is aangemerkt als een Culturele ANBI geldt voor de giften een verhoogde aftrek. Die bedraagt 1,25 (multiplier 2019) kee de aafgifte over maximaal € 5.000,- zodat de verhoging maximaal € 1.250,- bedraagt. Ook voor deze giften is de reguliere drempel van toepassing.

Indien wordt gekozen voor een periodieke gift (tenminste vijf jaar achter elkaar) en deze wordt schriftelijk aangegaan met een schenkingsovereenkomst is er geen drempel van toepassing. Dan is het gehele bedrag aan giften aftrekbaar en mag worden verhoogd met de multiplier van 1,25 (2019) doch maximaal € 1,250,-.

Aangifte vennootschapsbelasting – ondernemingen.

Voro ondernemers bestaat tevens de mogelijkheid om giften aan (Culturele) ANBI’s in mindering te brengen op hun belastbare resultaat in de aangifte vennootschapsbelasting.

Nett als bij particulieren is er voor ondernemingen een multiplier. Deze bedraagt 1,50 (2019) over maximaal € 5.000,-. In het geval van een onderneming bedraagt de verhoging maximaal € 2.500,-.

Voor ondernemingen is er geen drempelbedrag om voor aftrek in aanmerking te komen. Echter, er is maximaal 50% van de winst afgtrekbaar als gift en deze aftrek kan niet meer bedragen dan €100,000.- behoudens de multiplier.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

De gever maakt een bedrag over op de JURA rekening NL 80 RABO 0112 1509 85 onder vermelding van de term: gift’.’.

Zodra dit bedrag is bijgeschreven ontvangt de gever een bevestiging van JURA met daarin het geschonken bedrag, het extra af te trekken bedrag (de multiplier) en het fiscale nummer van JURA: 0084.93.017. Deze bevestiging gebruikt de gever vervolgens als stortingsbewijs bij zijn of haar aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aldus opgesteld onder supervisie van Accountantskantoor Kamphuis & Berghuizen te Hilversum.

Naam:       
Stichting JURA Filmprodukties
Fiscaal nummer : 0084.93.017

Contactgegevens:
Zijvend 41  1472GG Middelie
T: +31 299 769132
M: +31 6 26334103
E: info@stichtingjura.org
S: www.stichtingjura.org

Bestuurssamenstelling:  
E.J.F. Disselhoff  voorzitter a.i.
R.J.L.M. Nouwens  secr/penn

Beloningsbeleid:
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

JURA Beleidsplan tot 2024

Jaarrekeningen

jaarrekening_2018.pdf

jaarrekening_2019.pdf

jaarrekening_2020.pdf

jaarrekening_2021.pdf

jaarrekening 2022.pdf

Middelie, oktober 2023