Skip links

Het Land, de Boer en de Toekomst

Door Peter Veer

In ontwikkeling

De Nederlandse landschappen, de ruimte buiten de stad, zijn geliefd en hebben een veelal onbegrepen unieke schoonheid. Er zijn weinig delen op de wereld waar op een klein en dichtbevolkt oppervlakte zo’n grote variatie te vinden is. Ongeveer 2/3 deel bestaat uit boerenland en is in eigendom van of wordt beheerd door agrariërs. Het platteland verliest echter steeds meer ruimte aan andere functies zoals bedrijventerreinen, woningbouw, meer en bredere wegen en als plek voor het opwekken van zonne- en windenergie. Daarnaast spelen er rond de gangbare landbouw verwoede discussies over dierenleed, vervuiling, ernstige klimaatontwrichting door de uitstoot van broeikasgassen en de vermindering van de biodiversiteit. De bufferfuncties van het landschap voor de opvang van de klimaatverandering en andere gezonde evenwichten dreigen teloor te gaan. Er zijn steeds minder mogelijkheden om dicht bij huis te recreëren, te genieten en tot rust te komen. Kortom, de ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en de landbouw staan onder zeer zware druk. Het moet anders om een leefbaar en gezond land aan onze kinderen en de volgende generaties over te kunnen dragen. Welke structurele veranderingen in het beheer van het land en de agrarische sector zijn daarvoor nodig?

 

Nederland staat voor een moeilijke puzzel. De televisieserie Boer doet leven wil deze puzzel inzichtelijk maken voor een groot publiek van jonge mensen in de stad, al dan niet met kleine kinderen. De serie bestaat uit portretten van jonge boeren die, al dan niet tegen de stroom in, de puzzel heel concreet proberen te leggen. Achterliggend doel van de serie is om een positieve bijdrage te leveren aan de dialoog over een nieuwe structuur van de landbouwsector waarbij het gezond beheer van het land van groter belang is dan alleen het verhogen van de voedselproductie tegen de laagste prijs.