Skip links

SLOPERA

door Menno Olde Riekerink


Date:
1 april 2018

2

the begin

Wat gebeurt er in een kleine buurtgemeenschap als de gemeente na jaren van gesteggel eindelijk besluit dat ongeveer 80% van de oude flatwoningen in het buurtje afgebroken kunnen worden om plaats te maken voor nieuwbouw maar de bewoners niet ontkomen aan het gevoel dat er heel erg veel over hun hoofden wordt besloten en gedaan zonder dat zij er enige grip op lijken te hebben?

SLOPERA wordt een multimediaal community-art project met, voor en door de buurt Queeckhoven in Zuilen. Wij verzamelen talenten op allelei gebieden uit de oude en nieuwe bewoners en maken samen met hen een theatraalstuk met spel, zang, dans, live muziek en spectaculaire filmbeelden. Het geheel is gebaseerd op verhalen en herinneringen van bewoners en omwonenden. Met het stuk hopen we een bijdrage te leveren aan het ontstaan van een nieuwe sociale cohesie.

De directe aanleiding is de afbraak van een zestal oude “werkspoor” flats uit 1957 en de nieuwbouw die er voor in de plaats komt. Bestond de oude buurt geheel uit sociale woningen, gaat de nieuwe buurt voor een derde bestaan uit sociale woningen, een derde zgn. vrije vestiging en een derde koopwoningen. Dit leidt vooralsnog tot wrijvingen…

De premiere en de voorstellingen staan gepland vanaf begin maart 2018. SLOPERA is een samenwerkingsverband tussen het ZIMIHC Theater Zuilen en JURA en bedacht door Leendert van Veldhuizen van ZIMIHC (zat ik maar in hoog catherijne) en Wouter Snip van JURA.